دستگاه Ydun : کنترل بی نظیر و راحتی عالی

همراه با لیزر Frax 1550 فرکشنال غیر تهاجمی، Ydun برای استفاده در درمان های پوستی که نیاز به انعقاد بافت نرم و همچنین روش های رویش مجدد پوست می باشد بسیار مناسب است.
انجام درمان های پیشرفته غیرتهاجمی درمان را به سرعت با زمان بهبود کم و آسایش بیشتر برای بیماران خود انجام دهید. Ydun با استفاده از لیزر Frax 1550 فرکشنال غیرتهاجمی، کنترل بی نظیری از اثرات حرارتی را به شما می دهد و به همین دلیل خطر عوارض جانبی را کاهش می دهد. این تکنولوژی منحصر به فرد شما اجازه می دهد تا به طور مستقل زمان و انرژی پالس را تنظیم کنید و به طور کامل اثر حرارتی را با Frax 1550 کنترل کنید. در عین حال، سیستم Ellipse SoftCool ™ ثبت شده، تضمین می¬کند که بیمار یک درمان راحت را تجربه کند.