خدمات پس از فروش

از جمله وظایف این دپارتمان تهیه تمامی مواد مصرفی و قطعات یدکی برای مراکزی که قبلا توسط شرکت پارایین تجهیز شده است، می باشد. از دیگر مسئولیت های این دپارتمان ارائه خدمات پس از فروش می باشد. این امر توسط پزشکان با تجربه ای که سالیان متمادی با سیستم های عرضه شده کار کرده و با تمامی پروتکل های آن آشنایی دارند، انجام می گیرد.

شما کدام مورد هستید: سرمایه گذارمتخصصمشاورسایر