درماتولوژی

درماتولوژی شاخه ای از پزشکی است که با پوست، ناخن، مو و بیماری های آنها مرتبط است. این یک تخصص با جنبه های مختلف پزشکی و جراحی است و متخصص پوست، معضلات مربوط به مو، پوست، پوست سر و ناخن را درمان می کند.