موارد

جراح پلاستیک دکتر بریان فرولی (Dr. Bryan Forley) در مجله US مدرن زیبایی مقاله ای را در مورد Nordlys دستگاه ساخت کمپانی Elipse منتشر کرده است. در این مقاله راجع به اینکه چگونه او از Nordlys خود استفاده می کند و به خصوص چگونه از...