info@parayen.com

021-88339620-3

کنترل بی نظیر و راحتی عالی

کنترل بی نظیر و راحتی عالی

همراه با لیزر Frax 1550 فرکشنال غیر تهاجمی، Ydun برای استفاده در درمان های پوستی که نیاز به انعقاد بافت نرم و همچنین روش های رویش مجدد پوست می باشد بسیار مناسب است. انجام درمان های پیشرفته غیرتهاجمی درمان را به سرعت با زمان بهبود کم و آسایش بیشتر برای بیماران خود...